About Jaroslav Ďuriš

This author has not yet filled in any details.
So far Jaroslav Ďuriš has created 31 blog entries.

Polyfunkčný bytový dom na Orechovej ulici v Dunajskej Lužnej

Stavba pozostáva z dvoch vzájomne nezávislých blokov – Bloku A a Bloku B, v ktorých budú byty a nebytové polyfunkčné priestory. V bloku A bude celkove 53 bytov, v bloku B 26 bytov + v oboch blokoch sa budú nachádzať polyfunkčné a technické priestory, ktoré budú využité ako galéria kováčskeho umenia a ďalšie ako obchodné priestory (pre malé predajne alebo služby pre verejnosť). V podzemnom podlaží budú sklady […]

OZNAM: POZOR ZMENA

Dňa 1.4.2016 sa zmenila firme DESTAV, spol. s r.o. doručovacia adresa.
SÍDLO FIRMY OSTÁVA NEZMENENÉ. 
DESTAV, spol. s r.o.
023 41 Nesluša, 478
IČO: 36391883,    IČ DPH: SK2020133280

NOVÁ DORUČOVACIA ADRESA:
DESTAV, spol. s r.o.
Cesta do Rudiny 2262
024 01 Kysucké Nové Mesto
 

 

 

ETICKÁ LINKA

Spoločnosť DESTAV, spol. s r.o. sa zaväzuje vykonávať svoju podnikateľskú činnosť transparentným spôsobom, dodržaním etického konania a správaním sa v súlade so zákonom na všetkých úrovniach podnikania spoločnosti.
Etická linka spoločnosti ako „whistleblowing” nástroj predstavuje pre zamestnancov účinný a dôveryhodný spôsob vyhľadávania pomoci a ohlasovania potenciálnych porušení v oblasti etiky a dodržiavania princípov a.pravidiel zodpovedného podnikania.
Voči osobe, ktorá v dobrej […]

Dostavba a prístavba administratívnej budovy LIDL Piešťany

Na tejto stavbe zodpovedáme za kompletnú dodávku a montáž železobetónových základov a železobetónových konštrukcií. Zámerom investora, je rekonštrukcia a dostavba areálu výrobného družstva TVORBA na predajňu potravín Lidl. Areál je v súčasnosti nevyužívaný a chátra. Nová predajňa potravín Lidl vznikne z prestavby existujúcej výrobnej haly. Navrhovaný objekt vychádza z jednoduchého priestorového konceptu predajne. Dispozičné členenie predajne […]

Rozšírenie Logistického centra Kaufland Ilava III. etapa hala L

V máji 2015 sme začali s výstavbou skladovej haly L a príslušných inžinierskych sietí. Zastavaná plocha Skladovej haly L  9 199.21 m² . Hala L je jednopodlažná hala so vstavkom. Rozmer haly je 69.47 m x 126.2 m + prístavok s technickými priestormi rozmeru 27.5 m x 14.93 m. Presvetlené sú len časti kancelárii, šatní a […]

Výrobná hala Proteam Martin

V novembri roku 2014 sme začali s výstavbou  výrobnej haly Proteam Martin. Stavebná časť rieši výstavbu výrobnej haly so skladovými priestormi a so sociálno-administratívnou časťou, vybudovanie inžinierskych sietí, komunikácií a spevnených plôch a vybudovanie prístrešku na odpad. Technologická časť rieši umiestnenie výroby, manipulačných a skladovacích priestorov. Objekty SO 01 a SO 02 sú vzájomne prepojené objekty […]

Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Celková rozloha VC ŽU je 433,24 m2 (podlahová plocha cca. 1 743,49 m2).
V budove VC ŽU bude zriadených 17 špecializovaných laboratórií so zameraním napr. na hodnotenie stavu dopravnej infraštruktúry, hodnotenie vlastností materiálov pre dopravné prostriedky a dopravnú cestu, laboratóriá zamerané na riadenie inteligentných budov…

Jedná sa o administratívny objekt skladajúci sa z hlavnej šesť-podlažnej budovy a […]

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity

Celková rozloha UVP ŽU je takmer 5300 m2 (podlahová plocha cca. 3550 m2).
V budove UVP ŽU bude vybudovaných 15 špičkových laboratórií pre výskum v oblasti inteligentných dopravných systémov, inteligentných výrobných systémov, nových materiálov/technológií a informačno-komunikačných technológií.

Objekt je navrhovaný šesťpodlažný a podpivničený, na 1PP sa nachádza sklad laboratórnych pomôcok, elektrický rozvádzač a kúrenie a príprava vody, úniková cesta […]

Bytový dom Dúbravka Bratislava I. etapa

Stavba bytových domov v Bratislave – Dúbravke pozostáva z 3 etáp. V prvej etape ide o výstavbu dvoch deväť-poschodových bytových domov s deviatimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. V podzemnej garáži je 16 miest pre osobné autá. Z podzemnej garáže je bezbariérový prístup do vyšších podlaží osobným výťahom pre imobilných a tiež schodišťom. Na […]

D1 Jánovce Jablonov – nosná konštrukcia SO216

S výstavbou SO216 – D1 Jánovce Jablonov sme začali v júni 2013. Mostný objekt prevádza diaľnicu D1 ponad údolie potoka Lodina, poľnou cestou a cestu I/18. Mostný objekt je nepohyblivý, trvalý s neobmedzenou voľnou výškou. Nosná konštrukcia je tvorená betónovou komorou a prefabrikovanými vzperami. Nosná konštrukcia je 6-polová a v definitívnom štádiu pôsobí ako spojitý […]