V novembri roku 2014 sme začali s výstavbou  výrobnej haly Proteam Martin. Stavebná časť rieši výstavbu výrobnej haly so skladovými priestormi a so sociálno-administratívnou časťou, vybudovanie inžinierskych sietí, komunikácií a spevnených plôch a vybudovanie prístrešku na odpad. Technologická časť rieši umiestnenie výroby, manipulačných a skladovacích priestorov. Objekty SO 01 a SO 02 sú vzájomne prepojené objekty dispozične na seba nadväzujúce.

Objekt SO 01 – Výrobná hala 1872,5 m²
SO 02 – Sociálno- administratívna budova 308,5 m²

IMG_0607

Objekt SO 01 je rozdelený na dva stavebné celky výrobnú halu a skladovú halu. Výrobná hala má modulové rozmery 61m x 30m. Vo výrobnej hale sú situované vstavky technického zázemia výroby. Prístavba výrobnej haly je jednopodlažná, obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou. Základové pätky budú monolitické a vystužené betonárskou výstužou. Základová konštrukcia bude z betónu. Základová doska je navrhnutá z drátkobetónu. Nosnú konštrukciu haly tvorí sústava oceľových stĺpov v kombinácii s plnostennými oceľovými väzníkmi. Hala je jednopodlažná s vloženým dvojpodlažným vstavkom. Vložené podlažie je so spriahnutej plechodosky dvojúrovňovej, nesenej rámami z oceľových profilov. Obvodový plášť tvoria sendvičové panely s tuhou polyuretánovou výplňou ukladané a kotvené vodorovne.

IMG_0506

Navrhovaný objekt SO 02 je obdĺžnikového pôdorysu, dvojpodlažný s plochou strechou. Zakladanie je navrhnuté ako železobetónové pásy pod steny a pätky pod stĺpy. Nosná konštrukcia bude zo železobetónového skeletu – sústava železobetónových stĺpov a prievlakov so spriahnutými železobetónovými stropmi. Obvodový plášť murovaný z pórobetónového muriva YTONG na tenkovrstvovú spojovaciu maltu. Hrúbka obvodového a nosného muriva 300 mm. Jedná sa o plochú strechu tvorenú železobetónovým stropom so zateplením tepelnou izoláciou.

GALÉRIA: