Na tejto stavbe zodpovedáme za kompletnú dodávku a montáž železobetónových základov a železobetónových konštrukcií. Zámerom investora, je rekonštrukcia a dostavba areálu výrobného družstva TVORBA na predajňu potravín Lidl. Areál je v súčasnosti nevyužívaný a chátra. Nová predajňa potravín Lidl vznikne z prestavby existujúcej výrobnej haly. Navrhovaný objekt vychádza z jednoduchého priestorového konceptu predajne. Dispozičné členenie predajne potravín Lidl je prispôsobené v plnej miere flexibilite tak, aby bolo možné prevádzkovať túto predajňu podľa potrieb obchodného reťazca.

IMG_20150729_120829

Dĺžka objektu je 70,00 m šírka 33,11 m. Objekt bude zastrešený pultovou strechou. Samotná predajňa je halový prvok, kde priečnu väzbu tvorí pultový väzník uložený kĺbovo na železobetónové stĺpy 380 x 380 mm. Stĺpy sú súčasťou murovanej steny. Jedná sa o murovanú konštrukciu hrúbky 380 mm, vystuženú nosnými stĺpmi. Stĺpy a murivo sú ukončené stužujúcim a roznášacím vencom. V mieste prístavby a manipulačného priestoru je obvodová stena šírky 380 mm v ktorej sú osadené železobetónové stĺpy 380 x 380 mm. Zvislé nosné konštrukcie sú uložené na základové prahy. Pokiaľ budú stĺpy monolitické budú sa kotviť do základov klasický kotevnou výstužou.

GALÉRIA: