• Celková rozloha UVP ŽU je takmer 5300 m2 (podlahová plocha cca. 3550 m2).
  • V budove UVP ŽU bude vybudovaných 15 špičkových laboratórií pre výskum v oblasti inteligentných dopravných systémov, inteligentných výrobných systémov, nových materiálov/technológií a informačno-komunikačných technológií.

Objekt je navrhovaný šesťpodlažný a podpivničený, na 1PP sa nachádza sklad laboratórnych pomôcok, elektrický rozvádzač a kúrenie a príprava vody, úniková cesta vedie priamo na voľné priestranstvo a cez chránenú únikovú cestu. Na 1NP sa bude nachádzať recepcia, zasadačka, video konferenčná miestnosť, skúšobné laboratórium, kancelária a sociálne zariadenie pre ženy a mužov + priestor pre upratovačku. Na 2NP – 4NP sa nachádzajú kancelárske priestory, sociálne zariadenie pre ženy a mužov + priestor pre upratovačku s únikovou cestou z každého podlažia cez vertikálnu komunikáciu – schodisko. V 5NP sa nachádza chodba so schodiskom a výťahom, dve veľkopriestorové kancelárie, zasadačka, kuchynka, WC s umývadlom zvlášť pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku, zasadacia miestnosť.

xDSC_0307

Obvodové steny budú tvorené z pórobetónových tvárnic a zateplené minerálnym fasádnym systémom (minerálna vlna). Vnútorné nosné steny sú navrhované z pórobetónových tvárnic a nenosné priečkové murivo je navrhované z pórobetónových tvárnic. Schodisko bude železobetónové. Spojovacia chodba medzi objektom A a B je navrhovaná z nehorľavých materiálov.

Zastrešenie bude riešené formou plochej strechy s ľahkou skladbou strešného plášťa. Nosnou konštrukciou strechy je železobetónová doska položená na rámoch skeletu. Po obvode je vyhotovené atikové murivo z pórobetónových tvárnic. Zastrešenie bude riešené plochou strechou s ľahkou skladbou strešného plášťa. Navrhnuté je taktiež umiestnenie fotovoltaických panelov a slnečných kolektorov.

Adresa stavby:
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 10 Žilina
Slovensko

Blok A+B

GALÉRIA: