Stavba pozostáva z dvoch vzájomne nezávislých blokov – Bloku A a Bloku B, v ktorých budú byty a nebytové polyfunkčné priestory. V bloku A bude celkove 53 bytov, v bloku B 26 bytov + v oboch blokoch sa budú nachádzať polyfunkčné a technické priestory, ktoré budú využité ako galéria kováčskeho umenia a ďalšie ako obchodné priestory (pre malé predajne alebo služby pre verejnosť). V podzemnom podlaží budú sklady pre obchodné priestory a miestnosť pre upratovačku.

Sumarizácia plôch bytov a nebytových priestorov Blok A + Blok B:  Bytové plochy – 79 bytov ( 4 492,47 m2 ), 19 záhradiek k bytom (1 838,97 m), balkóny, lodžie k bytom (316,60 m2 ), terasy na streche (201,04 m), pivničky k bytom – počet 56 (111,86 m2), chodby do pivničiek (42,13 m2). Nebytové priestory – obchodné priestory (156,63 m2), sklady k obchodom (60,58 m2), spoločné priestory (chodby, schodiská, upratovačka (652,93 m)), 5 výťahov.

DSC_0129 - kópia

Architektonické stvárnenie Polyfunkčného bytového domu je v atypickom pôdorysnom tvare, ktorý vychádza z faktu atypického tvarovania vlastného stavebného pozemku. Blok A aj blok B budú zastrešené sústavou plochých striech.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE – obvodové nosné steny budú murované z tvaroviek, zateplené fasádnym polystyrénom. Obvodové nosné železobetónové steny podľa statického návrhu, zateplené fasádnym polystyrénom. Zateplenie fasády pod rozvodmi bleskozvodu bude  riešené pruhmi z nehorľavého materiálu. Vnútorné nosné steny budú železobetónové a v garáži budú železobetónové nosné stĺp, výťahová šachta bude mať po celej výške budovy obvodové steny železobetónové. Na zvislých konštrukciách sa zrealizujú úpravy podľa vypracovanej akustickej štúdie.

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE – preklady nad otvormi a stužujúce vence budú železobetónové, monolitické, vystužené, zo strany exteriéru zatepľované polystyrénom, železobetónové krížom armované stropné dosky, schodiská budú dvojramenné železobetónové všetko podľa projektu statiky.

Adresa stavby:
Orechová
900 42 Dunajska Lužná
Slovensko

GALÉRIA: