About Jaroslav Ďuriš

This author has not yet filled in any details.
So far Jaroslav Ďuriš has created 31 blog entries.

Polyfunkčný areál, dostavba a nadstavba, Karpatská, Bratislava.. v realizácii…

Objekt ostáva na úrovni 1. a 2.NP nezmenený. Zmena nastane výmenou staticky nevyhovujúceho dreveného podkrovia za nové, pričom vzniknú dve podkrovné podlažia. Z uličnej strany sa tvar, ani sklon šikmej strechy nezmenia.

Nadstavba pozostáva z odstránenia jestvujúcej strechy, z vybetónovania nového ŽB trámového stropu s trámikmi  v mieste súčasného dreveného trámového stropu, spriahnuté doplnením ŽB-doskou, z […]

Bytový dom TRIO, Piešťany… v realizácii…

Bytový dom TRIO sa realizuje formou  prestavby a nadstavby administratívnej budovy na rohu ulíc Záhradná a Vajanského, mesto Piešťany.  Objekt sa nachádza na rohu obytného bloku s rodinnými domami a bytovými domami. Urbanistické usporiadanie objektu sa nezmení, nakoľko sa nepočíta so žiadnou prístavbou. Prestavbou objektu na bytový dom sa zrevitalizuje najbližšie okolie budovy.

Bytový dom Trio bude vertikálne prepojený jedným […]

Obytný súbor Rínok Rača … v realizácii ….

Projekt skupiny objektov stavebného diela ,,Obytný súbor Rínok Rača“,  je umiestený na nároží ulíc Kubačova-Sadmeliská, Bratislava, mestská časť Rača.

Prevádzkové prepojenie jednotlivých blokov výstavby je len v podzemných garážach. Bytové priestory  priestory  a občianska vybavenosť administratívy  spolu prevádzkovo nesúvisia. Nosný systém výstavby tvorí železobetónový skelet, vodorovné nosné konštrukcie podzemných podlaží sú navrhnuté z monolitickej železobetónovej bezprievlakovej […]

Polyfunkčný objekt Mickiewiczova 10, Bratislava … v realizácii …

Navrhovaný objekt bude slúžiť ako bytový dom s podzemnými pakovacími plochami v priestoroch 2.P.P., 1.P.P.,  prenajímateľným priestorom 1.N.P., a samotné byty v nadzemných podlažiach. Objekt v nadzemnej časti pokračuje rozdelením na objekt ,,A“ časť byty, objekt ,,B“, časť byty.

V priestoroch medzi objektom A a objektom B bude na strope podzemného podlažia 1.PP bude realizovaná vegetačná strecha. Vstup do objektu […]

Ochrana osobných údajov DESTAV, s.r.o.

Zásady OOÚ_Čl.14_DESTAV.PDF

 

Terminal Shopping Center – Banská Bystrica

Účelom stavby je vybudovanie novej autobusovej stanica – terminálu a obchodného centra. S výstavbou sme začali v júli 2016  a tvoria ju dva hlavné stavebné objekty SO01- Autobusová stanica a SO02 Obchodné centrum. Je to navrhnutý nový objekt v mieste jestvujúcej autobusovej stanic, ktorý bude v sebe zahŕňať prevádzku autobusovej stanice a poskytovať širší rozsah služieb. Koncepcia jestvujúcej autobusovej stanice, jej […]

BYTOVÝ KOMPLEX ŠVERMOVA – POLYFUNKČNÉ DOMY „A“, „B“, „C“

Bytový komplex Švermova pozostáva z troch polyfunkčný domov A, B, C. Aktuálne prebieha I. etapa výstavby bloku „A“ a príprava pre bloky „B“ a „C“. Plánované dokončenie I. etapy je na marec 2017. Celý komplex sa bude nachádzať oproti hotelu DIXON.  Po dostavaní komplexu vznikne 95 nových bytov, 10 obchodných priestorov a 128 parkovacích miest.
V každom z polyfunkčných domov […]

Bytový dom Dúbravka Bratislava II. etapa

Druhá etapa výstavby bytových domov na Dúbravčickej ulici je navrhnutá polyfunkčné v prevažnej miere využité ako bytové obdobne ako v prvej etape výstavby. Dom má deväť  nadzemných podlaží. Osobný výťah je navrhnutý hydraulický. Na 1. nadzemnom podlaží sú vstupné priestory, kočikárne, pivničné kobky, schodištia, a priestory podnikateľských aktivít. Na každom typickom podlaží sú tri byty. Na 9. podlaží je navyše plynová […]

Bytový dom Dúbravka Bratislava III. etapa

Dom je navrhnutý ako bytový. Dom má deväť nadzemných podlaží podobne riešených ako byty v prvej a druhej etape výstavby. V tretej etape výstavby sa v oboch objektoch bude nachádzať celkom 45 bytov. Z toho bude 8 bytov jednoizbových, 31 bytov dvojizbových a 6 bytov trojizbových. Na 1. nadzemnom podlaží sú vstupné priestory, kočikárne, pivničné kobky, […]

Bytový dom s polyfunkciou Valerián – Kazanská ulica

Celá stavba sa skladá z dvoch bytových domov s celkovým počtom bytov 64. Byty sú jedno až troj izbové. Na najvyššom poschodí sa nachádzajú aj štvorizbové byty s terasami. Dispozičné riešenie je navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky moderného bývania.
ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE – stavba, bytový dom s polyfunkciou je uvažovaná ako 11-podlažný objekt:

suterén stavby – 1.PP a 2.PP je navrhované […]