S výstavbou SO216 – D1 Jánovce Jablonov sme začali v júni 2013. Mostný objekt prevádza diaľnicu D1 ponad údolie potoka Lodina, poľnou cestou a cestu I/18. Mostný objekt je nepohyblivý, trvalý s neobmedzenou voľnou výškou. Nosná konštrukcia je tvorená betónovou komorou a prefabrikovanými vzperami. Nosná konštrukcia je 6-polová a v definitívnom štádiu pôsobí ako spojitý nosník. V priečnom reze sa jedná o jednu konštrukciu pre obidva jazdné smery, podopretú stenovými podperami a na krajných masívnych oporách uloženú cez ložiská. Prevádzaná komunikácia na moste je diaľnica D1. Šírkové usporiadanie na moste je v súlade so šírkovým usporiadaním diaľnice. Dĺžka mosta a veľkosť mostného otvoru sú navrhnuté tak, aby boli premostené všetky prekážky. Priečny sklon vozovky je konštantný, strechovitý, vo spáde 2,5% smerom od osi D1 k vonkajším rímsam. Smerovo je most v ľavotočivom oblúku o polomere 3100 m. Nosná konštrukcia je na oporách uložená na dvojici ložísk a na podperách je votknutá do stenových pilierov. Uloženie mosta je kolmé. Spodná stavba masívna, železobetónová. Celková šírka mosta je 29,50 m. Predpokladaný termín ukončenia stavby je máj 2015.

Adresa:
D1 Jánovce Jablonov
Slovensko

GALÉRIA: