Rekonštrukcia a prístavba kostola v Rovinke, obec Rovinka , v realizácii

Prístavba a rekonštrukcia kostola v obci Rovinka, rekonštrukcia napojenia na verejné inžinierske siete s vonkajším parkoviskom

 

Miesto výstavby:
Rovinka

Ulica Hlavná, Rovinka

 

Bytový dom Opavská, Bratislava, dokončený

Bytový dom s parkovaním bytového domu, ukončený, skolaudovaný bytový dom 2018

 

Miesto výstavby:
Opavská ulica

Bratislava, mestská časť Nové mesto

   

 

 

 

 

 

Bytový dom Beskydská 10, Bratislava, dokončený

Bytový dom s podzemným parkovaním bytového domu, ukončený, skolaudovaný bytový dom 2019

 

Miesto výstavby:
Beskydská ulica č. 10

Bratislava, mestská časť Staré mesto

 

 

 

 

 

 

 

Bytový dom Mendelsohn, Podunajské Biskupice, dokončený

Bytový dom s podzemným parkovaním bytového domu, ukončený, skolaudovaný bytový dom 2018

 

Miesto výstavby:
Kazanská ulica

Podunajské Biskupice

 

Rodinný dom Vrančovičová, Bratislava… v realizácii…

 

 

Miesto výstavby:
Vrančovičová ulica

Bratislava, mestský časť Lamač

.. realizácia 2019, 2020…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyfunkčný areál, dostavba a nadstavba, Karpatská, Bratislava.. v realizácii…

Objekt ostáva na úrovni 1. a 2.NP nezmenený. Zmena nastane výmenou staticky nevyhovujúceho dreveného podkrovia za nové, pričom vzniknú dve podkrovné podlažia. Z uličnej strany sa tvar, ani sklon šikmej strechy nezmenia.

Nadstavba pozostáva z odstránenia jestvujúcej strechy, z vybetónovania nového ŽB trámového stropu s trámikmi  v mieste súčasného dreveného trámového stropu, spriahnuté doplnením ŽB-doskou, z […]

Bytový dom TRIO, Piešťany… v realizácii…

Bytový dom TRIO sa realizuje formou  prestavby a nadstavby administratívnej budovy na rohu ulíc Záhradná a Vajanského, mesto Piešťany.  Objekt sa nachádza na rohu obytného bloku s rodinnými domami a bytovými domami. Urbanistické usporiadanie objektu sa nezmení, nakoľko sa nepočíta so žiadnou prístavbou. Prestavbou objektu na bytový dom sa zrevitalizuje najbližšie okolie budovy.

Bytový dom Trio bude vertikálne prepojený jedným […]

Polyfunkčný objekt Mickiewiczova 10, Bratislava … v realizácii …

Navrhovaný objekt bude slúžiť ako bytový dom s podzemnými pakovacími plochami v priestoroch 2.P.P., 1.P.P.,  prenajímateľným priestorom 1.N.P., a samotné byty v nadzemných podlažiach. Objekt v nadzemnej časti pokračuje rozdelením na objekt ,,A“ časť byty, objekt ,,B“, časť byty.

V priestoroch medzi objektom A a objektom B bude na strope podzemného podlažia 1.PP bude realizovaná vegetačná strecha. Vstup do objektu […]

Terminal Shopping Center – Banská Bystrica

Účelom stavby je vybudovanie novej autobusovej stanica – terminálu a obchodného centra. S výstavbou sme začali v júli 2016  a tvoria ju dva hlavné stavebné objekty SO01- Autobusová stanica a SO02 Obchodné centrum. Je to navrhnutý nový objekt v mieste jestvujúcej autobusovej stanic, ktorý bude v sebe zahŕňať prevádzku autobusovej stanice a poskytovať širší rozsah služieb. Koncepcia jestvujúcej autobusovej stanice, jej […]

BYTOVÝ KOMPLEX ŠVERMOVA – POLYFUNKČNÉ DOMY „A“, „B“, „C“

Bytový komplex Švermova pozostáva z troch polyfunkčný domov A, B, C. Aktuálne prebieha I. etapa výstavby bloku „A“ a príprava pre bloky „B“ a „C“. Plánované dokončenie I. etapy je na marec 2017. Celý komplex sa bude nachádzať oproti hotelu DIXON.  Po dostavaní komplexu vznikne 95 nových bytov, 10 obchodných priestorov a 128 parkovacích miest.
V každom z polyfunkčných domov […]