V máji 2015 sme začali s výstavbou skladovej haly L a príslušných inžinierskych sietí. Zastavaná plocha Skladovej haly L  9 199.21 m² . Hala L je jednopodlažná hala so vstavkom. Rozmer haly je 69.47 m x 126.2 m + prístavok s technickými priestormi rozmeru 27.5 m x 14.93 m. Presvetlené sú len časti kancelárii, šatní a technických miestností situovaných pri obvodovom plášti. Sklady nemajú prirodzené osvetlenie.

IMG_0784

 

Naša spoločnosť má na starosť kompletnú realizáciu monolitických ŽB konštrukcií. Nosná konštrukcia je zo železobetónových prvkov (stĺpy, väzníky a väznice). Stabilitu konštrukcie budú v priečnom smere zabezpečovať samotné rámy svojou tuhosťou. Obvodový plášť do výšky +3.600 bude tvorený sendvičovým železobetónovým panelom. Od výšky +3.600 bude obvodový plášť tvorený sendvičovým panelom s pur-penou (120mm) alternatívne minerálnou vlnou v zmysle požiadavky požiarnej  ochrany. Strešná konštrukcia bude tvorená trapézovým plechom s izoláciou z minerálnej vlny. Hydroizolačná vrstva strechy bude z PVC fólie. Hydroizolácia v podlahe bude tvorená z protiradónovej PVC fólie.

GALÉRIA: