Celá stavba sa skladá z dvoch bytových domov s celkovým počtom bytov 64. Byty sú jedno až troj izbové. Na najvyššom poschodí sa nachádzajú aj štvorizbové byty s terasami. Dispozičné riešenie je navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky moderného bývania.

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE – stavba, bytový dom s polyfunkciou je uvažovaná ako 11-podlažný objekt:

  • suterén stavby – 1.PP a 2.PP je navrhované pre spoločné garáže
  • parter stavby / 1.NP je určené na vstup do objektu, nebytové priestory, garáže
  • NP – 7.NP -byty, spoločné priestory domu
  • ustúpené podlažie – byty, spoločné priestory domu
  • podlažie – kotolňa v každej veži

Celková podlahová plocha objektu je 8563,83 m²  a zastavaná plocha 1339,47 m².

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE – Nosný systém celého objektu je navrhnutý ako kombinovaný nosný systém – železobetónový skelet s výplňovým obvodovým murivom na nadzemných podlažiach z tehál a s výplňovými železobetónovými monolitickými obvodovými stenami v suteréne objektu. Vnútorné  deliace murivo medzi bytmi je z tehál a taktiež deliace priečky v jednotlivých bytoch a medzi jednotlivými garážami. Obvodové murivo suterénu bytového domu je ako monolitická železobetónová konštrukcia so založením na základovej doske. Stropné konštrukcie medzi jednotlivými podlažiami sú navrhnuté monolitické zo železobetónu v kombinácii so zatepľovacím polystyrénovým systémom v kombinácii s minerálnou vlnou. Ako ukončenia balkónov a bezpečnostná zábrana proti prepadnutiu je potrebné namontovať – zábradlie balkóny, zábradlie pri vjazdovej rampe, lávka nad vjazdom

GALÉRIA: