Navrhovaný objekt bude slúžiť ako bytový dom s podzemnými pakovacími plochami v priestoroch 2.P.P., 1.P.P.,  prenajímateľným priestorom 1.N.P., a samotné byty v nadzemných podlažiach. Objekt v nadzemnej časti pokračuje rozdelením na objekt ,,A“ časť byty, objekt ,,B“, časť byty.

V priestoroch medzi objektom A a objektom B bude na strope podzemného podlažia 1.PP bude realizovaná vegetačná strecha. Vstup do objektu A je z ulice Mickiewiczova, do objektu B je z vnútorného dvora – átria.

Miesto výstavby:

Mickiewiczova ulica č. 10

Bratislava – Staré mesto

Mickiew 10

  mickiew 10 II

            ... realizácia  2019, 2020…   

014010IMG_2190IMG_2221Mickiewiczova nahlad ulica IIPART_1552396193884