Objekt ostáva na úrovni 1. a 2.NP nezmenený. Zmena nastane výmenou staticky nevyhovujúceho dreveného podkrovia za nové, pričom vzniknú dve podkrovné podlažia. Z uličnej strany sa tvar, ani sklon šikmej strechy nezmenia.

Nadstavba pozostáva z odstránenia jestvujúcej strechy, z vybetónovania nového ŽB trámového stropu s trámikmi  v mieste súčasného dreveného trámového stropu, spriahnuté doplnením ŽB-doskou, z vymurovania nosných stien novo navrhnutých dvoch podlaží a z vybetónovania železobetónového stropu nad tretím poschodím a následne vybetónovanie plochej strechy nad štvrtým ustupujúcim poschodím.

Novo navrhnuté vodorovné nosné konštrukcie pozostávajú zo železobetónových monolitických spojitých dosiek nad druhým,  tretím a štvrtým, ustupujúcim podlažím.

Stropné dosky spolupôsobia so železobetónovými trámami a prekladmi.

 

Miesto výstavby:

Karpatská ulica č. 9

Bratislava, mestská časť Staré mesto

 

.. realizácia 2019, 2020 …

IMG_20190605_194311