Bytový komplex Švermova pozostáva z troch polyfunkčný domov A, B, C. Aktuálne prebieha I. etapa výstavby bloku „A“ a príprava pre bloky „B“ a „C“. Plánované dokončenie I. etapy je na marec 2017. Celý komplex sa bude nachádzať oproti hotelu DIXON.  Po dostavaní komplexu vznikne 95 nových bytov, 10 obchodných priestorov a 128 parkovacích miest.

V každom z polyfunkčných domov „A“ a „B“ je uvažované s 38 parkovacími miestami v podzemnej garáži, z ktorých sú 2 uvažované pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Polyfunkčné domy budú pozostávať z dvoch samostatných vchodov. Polyfunkčné domy sú líniového charakteru s dvomi vchodmi, odzrkadľujú modernú architektúru, sú polozapustené vo svahu (vstup do podzemných parkingov), mierne členitého obdĺžnikového pôdorysu s dominantnými loggiami na západnej strane.

V polyfunkčnom dome „C“ je uvažované s 20 parkovacími miestami v podzemnej garáži, z ktorých sú 2 uvažované pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Polyfunkčný dom „C“  je bodového charakteru s jedným vchodom, odzrkadľuje modernú architektúru, je mierne zapustený vo svahu, štvorcového pôdorysu.

U všetkých troch bytových blokoch je 1PP tvorené garážovými státiami, 1.NP vstupmi, skladovými kobkami, miestnosťou pre upratovanie, komerčnými priestormi a technickými priestormi. Bytové jednotky sa nachádzajú v podlažiach 2NP-6NP. 6NP je riešené ako ustupujúce podlažie, ktoré predstavuje cca 44% pôdorysnej plochy. Prístup do jednotlivých bytov je riešený bezbariérovo, osobný výťah je riešený pre 9 osôb. Návrh bytového komplexu uvažuje s riešením ukrytia obyvateľstva v podzemných parkovacích priestoroch formou JÚBS – jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne. V JÚBS sa počíta s kapacitou do 50 ukrývaných osôb.

Zvislé nosné konštrukcie – Nosnú konštrukciu objektu tvorí železobetónová suterénna stena a železobetónový skelet na vrchnej stavbe. Výťahovú šachtu tvorí železobetónová konštrukcia z liateho betónu.

Vodorovné nosné konštrukcie – stropov tvoria monolitické dosky. Monolitické budú aj dvojramenné a jednoramenné schodiská.

Strešné konštrukcie a terasy – Strešný plášť nad 6.NP je tvorený jednoplášťovou strešnou konštrukciou s klasickým poradím vrstiev s vnútorným odvodnením. Terasy nad 4 a 5.NP sú tvorené jednoplášťovou strešnou konštrukciou s klasickým poradím vrstiev s vnútorným odvodnením, sú pochôzne a ukončené betónovou dlažbou na terčoch, resp. násypom z kameniva. Balkónové konštrukcie sú tvorené mrazuvzdornou keramickou dlažbou, lepenou na betónový poter. Tepelná izolácia balkónov bude riešená na báze EPS. Hydroizolačná vrstva balkónov bude riešená na báze náterových izolácií.

GALÉRIA: