Projekt skupiny objektov stavebného diela ,,Obytný súbor Rínok Rača“,  je umiestený na nároží ulíc Kubačova-Sadmeliská, Bratislava, mestská časť Rača.

Prevádzkové prepojenie jednotlivých blokov výstavby je len v podzemných garážach. Bytové priestory  priestory  a občianska vybavenosť administratívy  spolu prevádzkovo nesúvisia. Nosný systém výstavby tvorí železobetónový skelet, vodorovné nosné konštrukcie podzemných podlaží sú navrhnuté z monolitickej železobetónovej bezprievlakovej stropnej dosky.  Zastrešenie objektov je realizované železobetónovou doskou – plochá strecha.
Zvislé nosné konštrukcie tvoria v prevažnej miere taktiež monolitický železobetónový skelet, ktorý je stužený ako celok železobetónovými schodiskami a výťahovými šachtami. Zakladanie objektov je riešene základovou doskou.

Miesto výstavb:

Bratislava, mestská časť Rača

Kubačova ulica

.. realizácia   2019, 2020…

Pozrite si video: https://youtu.be/kzHVUvzLyxg

IMG_20200130_104246 IMG_20200130_104253IMG_20200130_104130Rínok Rača (1) Rínok Rača (8) Rínok Rača (7) Rínok Rača (6) Rínok Rača (5) Rínok Rača (4) Rínok Rača (3) Rínok Rača (2)