Bytový dom TRIO sa realizuje formou  prestavby a nadstavby administratívnej budovy na rohu ulíc Záhradná a Vajanského, mesto Piešťany.  Objekt sa nachádza na rohu obytného bloku s rodinnými domami a bytovými domami. Urbanistické usporiadanie objektu sa nezmení, nakoľko sa nepočíta so žiadnou prístavbou. Prestavbou objektu na bytový dom sa zrevitalizuje najbližšie okolie budovy.

Bytový dom Trio bude vertikálne prepojený jedným schodiskom s jedným osobným výťahom. Toto schodisko s výťahom bude slúžiť pre obyvateľov bytov na 2.-5.NP. Vstup do bytovej časti bude možný z úrovne 1. nadzemného podlažia, z úrovne terénu zo zadnej strany objektu z určitého vnútrobloku.

Obvodový plášť existujúceho objektu je realizovaný ako nenosný z kovoplastických panelov.Stabilitu existujúcej konštrukcie zabezpečujú rámové priečle doplnené o stužujúce murované steny. Existujúci objekt je založený plošne na základovom rošte, ktorý je v miestach stĺpov rozšírený na pätky, vrátane obvodového plášťa a podláh.

 

Miesto výstavby:

Piešťany

ulica Záhradná, Vajanská

 

 

.. realizácia 2019, 2020 ….