Dom je navrhnutý ako bytový. Dom má deväť nadzemných podlaží podobne riešených ako byty v prvej a druhej etape výstavby. V tretej etape výstavby sa v oboch objektoch bude nachádzať celkom 45 bytov. Z toho bude 8 bytov jednoizbových, 31 bytov dvojizbových a 6 bytov trojizbových. Na 1. nadzemnom podlaží sú vstupné priestory, kočikárne, pivničné kobky, schodištia, a priestory podnikateľských aktivít. Na každom typickom podlaží sú tri byty. Trojizbový, dvojizbový a jednoizbový. Na 9. nadzemnom sú dva jednoizbové byty, jeden trojizbový byt a plynová kotolňa.

Zakladanie objektu bolo navrhnuté na základe IGP na železobetónových pilotach a železobetónových pásoch. Železobetónove  pásy budú betónované do debnenia. Obvodové priečne a nosné vnútorné steny budú z liateho betónu. Nenosné vnútorné priečky – murované z tehál. Výťahová šachta bude železobetónová. Vnútorné schodisko monolitické, železobetónové. Konštrukcia krovu je drevená a jej tvar – sedlová strecha. Projekt rieši okrem stavebnej časti statiku, zdravotechniku, ústredné kúrenie, plynofikáciu , elektroinštaláciu.

Adresa stavby:
Dúbravčická
841 02 Bratislava – Dúbravka
Slovensko

 

GALÉRIA: