Projekt „Inovácia technologického vybavenia spoločnosti DESTAV, spol. s r.o.“

Prijímateľ NFP je povinný informovať verejnosť o projekte

Ochrana osobných údajov DESTAV, s.r.o.

Zásady OOÚ_Čl.14_DESTAV.PDF

 

OZNAM: POZOR ZMENA

Dňa 1.4.2016 sa zmenila firme DESTAV, spol. s r.o. doručovacia adresa.
SÍDLO FIRMY OSTÁVA NEZMENENÉ. 
DESTAV, spol. s r.o.
023 41 Nesluša, 478
IČO: 36391883,    IČ DPH: SK2020133280

NOVÁ DORUČOVACIA ADRESA:
DESTAV, spol. s r.o.
Cesta do Rudiny 2262
024 01 Kysucké Nové Mesto
 

 

 

ETICKÁ LINKA

Spoločnosť DESTAV, spol. s r.o. sa zaväzuje vykonávať svoju podnikateľskú činnosť transparentným spôsobom, dodržaním etického konania a správaním sa v súlade so zákonom na všetkých úrovniach podnikania spoločnosti.
Etická linka spoločnosti ako „whistleblowing” nástroj predstavuje pre zamestnancov účinný a dôveryhodný spôsob vyhľadávania pomoci a ohlasovania potenciálnych porušení v oblasti etiky a dodržiavania princípov a.pravidiel zodpovedného podnikania.
Voči osobe, ktorá v dobrej […]