„Kúpeľný dom – kongresové centrum Wellness hotela Chopok” v priestore Demänovskej doliny vo väzbe na existujúci Wellness Hotel Chopok sa nachádza v Demänovskej doline na začiatku najväčšieho najnavštevovanejšieho turistického strediska na Slovensku, Jasná Nízke Tatry v Národnom parku Nízke Tatry s druhým stupňom ochrany. Účelom novostavby bolo vybudovať architektonicky jedinečný luxusný komplex poskytujúci návštevníkom vysoký štandard a ponúknuť im komplexnú škálu aktivít pre ubytovanie, vzdelávanie, relax a aktívny odpočinok.

Stavba rieši vybudovanie kongresového centra, ktoré má nasledovné prevádzky: kongresovú sálu s 250-timi miestami, nočný bar – disco a tanečný parket, wellness, tepidárium, bazén a bowling.

05-KD-Chopok-december-2014

Objekt má päť nadzemných podlaží bez podpivničenia. Vodorovné nosné konštrukcie prvého nadzemného podlažia sú z monolitickej železobetónovej bezprievlakovej stropnej dosky hrúbky 250mm a rebierkovými stropmi nad nočným barom a bowlingom. Zvislé nosné konštrukcie tvoria v prevažnej miere monolitické železobetónové stĺpy, vnútorné a nosné vnútorné železobetónové steny hrúbky 200mm tvoriace stužujúce jadrá pri schodiskách a výťahoch a steny hrúbky 300mm ako súčasť obvodového plášťa, prevedené z vodostavebného betónu ako biela vaňa. Vodorovné nosné konštrukcie ostatných nadzemných podlaží sú z monolitickej železobetónovej stropnej dosky uloženej na vnútorných a obvodových nosných stĺpoch a stenách a rebierkovými stropmi nad kongresovou halou a wellnessom. Zvislé nosné konštrukcie tvoria vnútorné monolitické železobetónové stĺpy a nosné železobetónové steny tvoriace stužujúce jadrá pri schodiskách a výťahoch. Vyčnievajúce balkónové ihly z pôdorysu objektu sú nad obvodovou izoláciou obložené ťažkým kamenným obkladom maximálnej hrúbky 100mm. Obvodový plášť je nosný železobetónový. Strešná konštrukcia nad ubytovacou časťou má nosnú časť prevedenú z monolitickej železobetónovej dosky v spáde 7stupňov. Strešná doska nad bazénovou halou je uložená na nosnej stene v pozdĺžnom smere zo železobetónu a drevených lepených trámoch v module 3,6m, na ktoré sú osadené väznice. Väznice sa osadili na hlavne nosníky zapustením spodnej hrany o 100mm a zabezpečili sa proti klopeniu oceľovými uholníkmi.

04-KD-Chopok-august-2014

S výstavbou stavebného objektu „Kúpeľný dom – kongresové centrum Wellness hotela Chopok” sme začali v októbri 2013 a stavba bolo dokončená v decembri 2014. V roku 2015 prebehla dodatočná výstavba oporného múru v okolí hotela, ktorú taktiež vykonala naša spoločnosť.

Adresa stavby:
Kúpeľný dom – kongresové centrum Wellness Hotela Chopok
Demänovská Dolina 20
031 01 Demänovská Dolina
Slovensko

GALÉRIA: