Dostavba areálu Fakulty manažmentu bola navrhnutá vo forme prístavby napojenej dvoma spojovacími chodbami na pôvodnú budovu. Nová budova fakulty je realizovaná ako podpivničená budova s dvoma nadzemnými poschodiami a podkrovím. V suteréne sa nachádza parkovacia garáž pre 17 automobilov, na prízemí sa nachádza vstupná hala a aula pre 316 študentov s potrebným vybavením. Na druhom nadzemnom poschodí sa nachádza 8 seminárnych miestností. V dvoch úrovniach podkrovia sú pracovne učiteľov, vedecko-pedagogických pracovníkov a študentov doktorandského štúdia, tieto sa však budú realizovať v rámci druhej etapy dostavby fakulty. Firma Destav spol. s r.o., na tejto stavbe realizovala hrubú stavebnú výrobu, tepelné izolácie a izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Stavba je založená na železobetónových základových pásoch. Základová doska bola realizovaná v rôznych výškových úrovniach so šikminou. Hĺbka stavebnej jamy bola 4,5 m pod úrovňou terénu, pričom paženie bolo zabezpečené tzv. berlínskou stenou (baranené I profily po 2 metroch). Železobetónové steny 1 podzemného podlažia boli realizované ako jednostranné debnenie až do výšky 3,83 m. Zvislé železobetónové konštrukcie nadzemných podlaží tvoria stĺpy štvorcového prierezu a jadro výťahovej šachty. Ostatné nosné steny firma realizovala z pálených tehál na pero a drážku. Dosky jednotlivých poschodí boli realizované ako bezprieplavové stropy hrúbky 220 mm. V priestoroch podkrovia naša spoločnosť realizovala vence pre umiestnenie pomurnice a šikmé atiky zo železobetónu vychádzajúce až nad štít strechy. Spoločnosť Destav začala s realizáciou hrubej stavby v júni 2014 a v novembri 2014 odovzdávala objekt So 01 zhotoviteľovi strechy. Aj napriek zdržaniu stavby z dôvodu archeologických nálezov sme dokázali za 6 mesiacov zrealizovať práce v požadovanej kvalite a v takom čase aby bola stavba do konca roka 2014 zastrešená.

Adresa stavby:
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
Konštantínova 16
080 01 Prešov
Slovensko

GALÉRIA: