Čo robíme

Výstavba ciest a diaľnic patrí k významným činnostiam spoločnosti. Počas svojej histórie spoločnosť realizovala viacero umelých objektov.
Najvýznamnejšou činnosťou spoločnosti je realizácia železo-betónových konštrukcií pozemných stavieb.
Ponúkame spoľahlivé a kvalitné služby v oblasti prepravy stavebných materiálov a ďalších služieb v rámci nákladnej dopravy.

O spoločnosti DESTAV, spol. s r.o.

Destav spol s.r.o.

Spoločnosť bola založená v roku 2000 zjednotením dvoch fyzických osôb pôsobiacich v stavebníctve od roku 1996.

Doménou spoločnosti boli najmä v jej počiatkoch realizácia železobetonových konštrukcií, pozemných a inžinierských stavieb na území Slovenskej republiky aj v zahraničí (najmä Česká republika). Počas našej staviteľskej histórie sme získali a získavame skúsenosti z komplexnej bytovej výstavby ( TC, NM), inžinierske stavby (ŽSR, ČR, SR), tunel (Poľsko), čistiareň odpadových vôd (Enviral), komunikácie, spevnené plochy (East-west). Získané poznatky spoločne s integrovaným systémom manažérstva (Politika kvality), vzdelávaním našich 85 pracovníkov vdychujeme novým stavbám život a staviame rozprávkovo krásne.