Projekt skupiny objektov stavebného diela ,,Obytný súbor Rínok Rača“,  je umiestený na nároží ulíc Kubačova-Sadmeliská, Bratislava, mestská časť Rača.

Prevádzkové prepojenie jednotlivých blokov výstavby je len v podzemných garážach. Bytové priestory  priestory  a občianska vybavenosť administratívy  spolu prevádzkovo nesúvisia. Nosný systém výstavby tvorí železobetónový skelet, vodorovné nosné konštrukcie podzemných podlaží sú navrhnuté z monolitickej železobetónovej bezprievlakovej […]