Polyfunkčný bytový dom je situovaný v Banskej Bystrici na sídlisku Fončorda na ulici Družby. Spoločnosť Destav začala s výstavou 2.9.2013 a plánovaný termín dokončenia bol stanovený na 30.4.2014. Naša spoločnosť zabezpečovala dodávku a montáž betonónových konštrukcií hrubej stavby a to v rozsahu realizačnej PD.